top of page

מהי מפגש הבונים החופשיים האירופי?

רעיון שנולד ב-2003 והתבגר עם השנים למלא את אחוות הבונים החופשיים בחיים חוצי גבולות ואומות.

ה-EMM הוא אירוע נודד שנתי המפגיש בונים חופשיים מאירופה ומחוצה לה למפגש אחים ולעבודה בתואר מיוחד. העבודה במקדש מתבצעת בטקס האכסניה המזמינה. אחים מכל התארים ולשכות רגילות יכולים להשתתף ויתקבלו בזרועות פתוחות.

ההיסטוריה - ההווה - העתיד

החל מקבוצה קטנה של אחים עם רשת אירופית, ה-EMM גדל למוסד הבונים החופשיים המושך אחים ממדינות שונות באירופה וגם קיבל בברכה מבקרים מאוסטרליה, ניו זילנד וצפון אמריקה כאורחים.

ההתמקדות היא בחילופי החברה בין אחים, חווית טקס מכונן ומיוחד יחד וחיזוק שרשרת האחים חוצה גבולות ואומות.

השנה הכבוד לארח את האירוע יעבור ללודג' הפרובינציאלי המכובד של סקסוניה התחתונה בהמבורג.

בבניין לשכת הבונים החופשית ההיסטורית והמפוארת שלנו, נקבל את האחים מגרמניה, אירופה והעולם.

נאמנים למוטו "אירופה כאורחת בהמבורג", אנו שואפים להציע לאורחינו EMM ייחודי, מתמסר ומיוחד.

למען האינטרסים של המייסדים והיוזמים, אנו רוצים להכניס את רוח הביחד האחים אל הלשכות שלנו ולתת ללהבה הקטנה של ה-EMM להפוך למגדלור של הבונים החופשיים.

הרצון שלנו הוא שאחים מכל העמים וסגנונות ההוראה יקבלו זה את זה בברכה.

בענווה ובהכרת תודה ובציפייה למפגש האחים.

אז זה יהיה בסדר.

bottom of page